TRENDLOUNGE XXI

TRENDLOUNGE. XXI był ekskluzywnym i interdyscyplinarnym klubem liderów przyszłości oraz laboratorium nowych trendów w biznesie, wśród konsumentów i społeczeństwa, które pojawiły się w ostatnich latach i które mają istotny wpływ na nasze działania i myśli. Tematami spotkań były m.in. SYSTEMIC MOBILITY, DESIGN OF BUSINESS, ECONOMY XXI oraz NEXT LEADERSHIP.